ISO 9001

Vi har assisteret mere end 40 virksomheder med at opbygge deres ledelsessystemer, typisk så de opfylder ISO 9001 eller andre ISO standarder. Et ledelsessystemer, der opfylder ISO 9001, kaldes også for kvalitetssystem, kvalitetsledelsessystem, kvalitetsstyringssstem eller QM system.

Vi er gerne med i projektet fra start til slut, hvor vi er med til at tilrettelægge og opbygge systemet og sikre, at det opfylder alle krav i fx ISO 9001. Herefter er fokus på at få det til at fungere i praksis og levere de ønskede resultater til virksomheden.

Et velfungerede ISO 9001 ledelsessystem giver følgende resultater:

  • Systemet sørger først og fremmest for at kunder og andre vigtige interessenters krav opfyldes.
  • Fejl og problemer forebygges i processerne.
  • Arbejdsgange og processer standardiseres og udbredes i organisationen.
  • Systemet giver ledelsen et overblik over langt de fleste af organisationens forhold og aktiviteter – og er samtidig et redskab til at implementere virksomhedens strategi.
  • Hvis relevant opfylder ledelsessystemet en eller flere ledelsesstandarder, som fx ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001.

Kundecases

Typiske opgaver som vi løser på området