Lean

Vi har assisteret en lang række af virksomheder med at optimere deres processer med Lean metoden. Det medfører kort gennemløbstid og lille spild i værdikæden. Ved at opbygge en procestankegang og anvende enkle Lean metoder, opnås hurtigere og mere effektive processer med lille spild.

Medarbejderne er dem, der kender processerne allerbedst. Derfor er det også dem, der skal trænes og udstyres med de rette Lean metoder På den måde kan de sammen med deres ledere forbedre arbejdsprocesserne og fjerne spildet.

Arbejdet med Lean giver bl.a. følgende resultater:

  • Mindre spild og omkostninger.
  • Kort gennemløbstid i processerne, da den enkelte ydelse, produkt eller sag løber hurtigt igennem processen.
  • Mindre variation i ydelser og produkter.
  • Øget procestankegang og mindre silotankegang i virksomheden.

Kundecases

Typiske opgaver som vi løser på området