Kvalitetsledelse

Vi har assisteret mere end 30 virksomheder med at opbygge systematisk kvalitetsledelse. De har opnået bedre produkter og ydelser – og dermed bedre kvalitet og mere tilfredse kunder. Der skal typisk opbygges den rette styring, kompetencer og holdninger på alle de steder, hvor virksomheden er i berøring med kunden.

Effektiv kvalitetsledelse medfører en række fordele for virksomheden:

  • Stigende kundetilfredshed, nedsat kundeafgang og dermed positiv effekt på toplinjen.
  • Kvalitetsniveauet i produkter og ydelser forbedres.
  • Med et kvalitetsledelsessystem opnås et samlet system for virksomhedens kvalitetsindsats og – processer.
  • Der kan opnås en ISO 9001 certificering, hvis der er behov for det.

Kundecases

Typiske opgaver som vi løser på området