KPI – Key Performance Indicators

Vi har assisteret en lang række virksomheder med at etablere de rette KPI’er i organisationen. De er typisk inden for områder som kvalitet, produktivitet, leveringstid og procesresultater, at der brug for KPI’er. Det er afgørende for effektivt at kunne lede og forbedre virksomheden og dens processer.

Med de rette KPI´er opnås en række fordele:

  • KPI’er giver ledere og medarbejdere indsigt og viden om den konkrete situation, både i det daglige arbejde og forud for større ændringer.
  • Når KPI’er er synlige i virksomheden, skabes der fælles retning, hvor suboptimering og silotankegang modvirkes.
  • I forbindelse med arbejdet med lean eller kvalitetsledelse er KPI’er en absolut nødvendighed, både for at vide hvor der skal sættes ind og for at kunne måle effekten af indsatsen.

Kundecases

Typiske opgaver som vi løser på området