Kaizen, Kata og Continuous Improvement

Vi har assisteret en lang række virksomheder med at indføre systematiske forbedringsmetoder som Kaizen, Improvement Kata og Continuous Improvement. Virksomhederne har opnået bedre processer, produkter og ydelser – og dermed bedre kvalitet og mere tilfredse kunder. Der skal opbygges de rette metoder, kompetencer og holdninger hos virksomhedens ledere og medarbejdere, fordi det er dem, der har den nødvendige indsigt i problemerne og de løsninger, der der skal findes. De praktiske metoder til forbedring har flere navne bl.a. Kaizen, Improvement Kata eller Continuous Improvement

Gennemførelsen af effektive og systematiske forbedringer medfører en række fordele for virksomheden:

  • Mere effektive processer og arbejdsgange
  • Færre fejl med et øget kvalitetsniveau i produkter og ydelser
  • Stigende kundetilfredshed, nedsat kundeafgang og dermed positiv effekt på toplinjen
  • Bedre udnyttelse af organisationens resurser og viden til at forbedre virksomhedens resultater og performance

Kundecases

Typiske opgaver som vi løser på området