BPM – Business Process Management

Vi har assisteret en række af virksomheder med at etablere procesledelse eller BPM. Det har medført, at alle proces- og kvalitetsindsatser er blevet samlet under en paraply og i et system i virksomheden. Målet har været at skabe mest mulig værdi for kunderne på en effektiv måde, hvor der bruges færrest mulige resurser.

Ar etablere BPM giver følgende resultater:

  • Mere effektive processer med kortere gennemløbstid.
  • Mindre spild og omkostninger.
  • Fælles retning og indsats i kvalitets- og procesarbejdet.
  • Øget procestankegang og mindre silotankegang i virksomheden.