Bogen om procesoptimering

“En virksomhed er lige så effektiv som sine processer”

Ledelse af processer - BPM

Ledelse af processer findes nu i 2. udgave, som er større og opdateret.

Procesoptimering, lean, kundeorientering, kvalitetsledelse, interessenter, matrixorganisering, målstyring og KPI’er … Der er mange metoder og tilgange til at arbejde med en virksomheds processer, så hvilke metoder kan så bringe din virksomhed videre ?

Denne bog giver dig et samlet overblik over procesmetoderne. Som en del af det præsenteres procesledelse og BPM (Business Process Management). For at få effektive processer i virksomheden skal der stilles  skarpt på kunderne samtidig med, at der er fokus på produktiviteten. Virksomhedens processer skal optimeres og forbedres, så der skabes mest mulig værdi for kunder og øvrige interessenter – og samtidig er der fokus på at øge produktiviteten ved at fjerne alt unødigt, som ikke skaber værdi.

Bogen kan bestilles her >>.

Du kan få smagsprøver fra bogens første kapitler her >>.

Magasinet kvalitet har givet en flot anmeldelse af bogen her >>