Starte tavlemøder

Vore konsulenter har en lang række virksomheder med at opbygge tavler og etablere tavlemøder i virksomheden. Som konsulent på opgaven har vi rådgivet, faciliteret og trænet ledere og medarbejdere gennem hele igangsættelsen af tavlemøder i virksomheden.

Der er tre grundlæggende typer af tavlemøder: Driftsmøder, Forbedringsmøder og Målmøder.

Driftsmøderne handler om at styre den daglige drift, typisk dagligt i 10 minutter.

Forbedringsmødet eller Kaizen mødet handler om gennemførelse af de løbende forbedringer, typisk 60 minutter ugentligt.

Målmødet handler om de tiltag, der er nødvendige for at nå de opstillede mål, typisk 30 eller 60 minutter ugentligt eller månedligt.

De fleste virksomheder starter med at etablere tavler for driftsmøderne i virksomheden. De fungerer i alle typer virksomheder, idet de udgør et praktisk og effektivt værktøj til at styre den daglige drift.

 

tavlemøde konsulent

Eksempel på tavler til styring af den daglige drift af processen.

 

Det afgørende for velfungerende tavler og tavlemøder er imidlertid, at de tilpasses nøje til virksomhedens helt særlige situation, behov og processer. Hvis det sker, virksomheden til gengæld opnå en lang række resultater med talemøderne:

  • Bedre styring af driften bedre informering og koordinering af opgaverne og dagens udfordringer
  • De vigtigste opgaver og problemer bliver prioriteret og fordelt – og alle bliver informeret og hørt, hvis der er noget vigtigt omkring driften, der skal tages op.
  • Tavlen og tavlemødet gør hele processen og dens problemer transparente. Det er første skridt til at håndtere og løse dem.
  • Der skabes bedre indsigt i og ejerskab for processen blandt medarbejderne
  • Mødet giver lederen for området mulighed for at tage pulsen på stemningen og se sine medarbejdere i øjnene. Tavlemødet indeholder vigtig information og dialog – og får alle til at føle sig som en vigtig del af den fælles opgave.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vore konsulenter kan assistere jer med at etablere tavler og tavlemøder, så kontakt Claus Toft Friis på mob: 61 37 97 44 eller e-mail: ctf@friismanagement.dk.