Igangsætte QHSE system

Quality Health Safety Environment

Vore QHSE konsulenter har gennem årene assisteret en små, mellemstore og store virksomheder med at implementere QHSE systemer. Det er blevet til mere end 40 QHSE systemer, hvor et eller flere af områderne Quality – Health – Safety – Enviroment er en integreret del af systemet. Som QHSE konsulent på opgaven har vi rådgivet, faciliteret og trænet nøglepersoner og medarbejdere gennem hele QHSE projektet.

Et QHSE system består fortrinsvis af virksomhedens processer, ansvar og aktiviteter. QHSE systemet anvendes til at lede virksomheden, så der skabes værdi for virksomhedens kunder og øvrige interessenter.

QHSE system konsulent

Eksempel på QHSE system hos en af vore kunder. Det viste QHSE system indeholder kerne- og support , der sammen skaber værdi for de 4 interessenter: Guldægget er kunden, diamanten er ejerne, hjertet er medarbejderne og bladet er miljøet.

 

Det afgørende for et velfungerende QHSE system er, at det tilpasses nøje til virksomhedens helt særlige situation, kultur og behov. Så vil virksomheden opnå en lang række resultater med sit system:

  • Systemet sørger først og fremmest for, at interessenternes behov og krav opfyldes
  • Det skaber gennemsigtige end-to-end processer, hvor silotankegang er afløst af procestankegang
  • Fejl og problemer forebygges i processerne
  • Der Igangsættes og gennemføres forbedringer af produkter, ydelser og processer i virksomheden
  • Systemet sørger for der kommunikeres og vedligeholdes mål og målinger (KPI’er) for såvel resultater som indsatser
  • Arbejdsgange og processer standardiseres og udbredes som best practise i organisationen
  • Data og information bliver håndteret på tværs af virksomheden
  • Systemet giver ledelsen et overblik over langt de fleste af organisationens forhold og aktiviteter – og samtidig et redskab til at implementere virksomhedens strategi
  • Hvis relevant opfylder QHSE systemet en eller flere ledelsesstandarder, som fx ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 eller ISO 27000.

Ring til os på tlf. 70 22 52 52 for en uforpligtende diskussion af jeres behov og situation. Vi kan tilbyde rådgivning, træning og facilitering – og udarbejder gerne et uforpligtende tilbud.