Gennemførelse af procesoptimering med konsulent

Vore procesoptimerings konsulenter har gennem 15 år assisteret en lang række virksomheder med procesoptimering og anvendelsen af Lean metoder og tankegang i virksomheden. Som procesoptimerings konsulent på opgaven har vi rådgivet, faciliteret og trænet ledere og medarbejdere gennem hele procesoptimeringen.

Strømlinede processer medfører kort gennemløbstid og lille spild i værdikæden. Ved at opbygge en procestankegang og anvende enkle metoder, kan der gennemføres en optimering af virksomhedens processer.

Et arbejde med procesoptimering og Lean giver mere værdi for kunderne, samtidig med at der opnås mere effektive processer for virksomheden selv. Resurseforbruget kan nemlig reduceres i takt med, at spild og omkostninger skæres bort.

Nøglen til procesoptimering ligger hos medarbejderne, som er dem, der kender processerne allerbedst. Derfor er det også dem, udstyret med de rette metoder, der kan forbedre processerne og fjerne spildet.

Arbejdet med procesoptimering og Lean giver følgende resultater:

  • Flere tilfredse kunder
  • Øget værdi til kunderne gennem bedre kvalitet og opfyldte krav
  • Kort gennemløbstid i processerne, da den enkelte ydelse, produkt eller sag løber hurtigt igennem processen
  • Korte procestider, fordi standardiserede arbejdsrutiner og kompetente medarbejdere holder procestiden nede
  • Færre flaskehalse, da rækkefølgen af procestrinene er mere fleksibel

Hvis du vil vide mere om, hvordan vore konsulenter kan assistere jer gennem en procesoptimering, så kontakt Claus Toft Friis på mob: 61 37 97 44 eller e-mail: ctf@friismanagement.dk.

Procesoptimering konsulent
En af opgaverne i en procesoptimering er at finde og fjerne spild. Spild er alt det, som ikke har værdi for kunden, og som kunden derfor heller ikke vil betale for. Spildet kan reduceres, og derved kan virksomheden frigøre en række unødvendige resurser, som kan bruges til andre formål. Der er 8 grundlæggende typer af spild i virksomhedens processer.

En af opgaverne i Lean arbejdet er at finde og fjerne spild. Spild er alt det, som ikke har værdi for kunden, og som kunden derfor heller ikke vil betale for. Spildet kan reduceres, og derved kan virksomheden frigøre en række unødvendige resurser, som bruges til andre formål. Der er 8 grundlæggende typer af spild i virksomhedens processer.