ISO 9001 certificering med ISO 9001 konsulent

Vore ISO 9001  konsulenter har assisteret en lang række små, mellemstore og store virksomheder med at opbygge deres ISO 9001 ledelsessystemer, så de kan certificeres efter ISO 9001. Det er blevet til mere end 40 ISO 9001 certificerede ledelsessystemer, hvor vi har været konsulenter på opgaven. Som ISO 9001 konsulent på opgaven har vi rådgivet, faciliteret og trænet ledere og medarbejdere gennem hele forløbet mod ISO 9001 certificering.

Et ISO 9001 ledelsessystemsystem består fortrinsvis af virksomhedens processer, ansvar og praktiske metoder. Systemet anvendes til at styre virksomheden, så der skabes værdi for virksomheden og dens kunder.

Det afgørende for et velfungerende ISO 9001 ledelsessystem er, at det opbygges, så det passer nøje til virksomhedens helt særlige situation, behov og kultur. Hvis det sker, vil virksomheden til gengæld opnå en lang række resultater med sit system:

  • Kundernes krav opfyldes i leverancerne – og kundetilfredsheden øges
  • Fejl og problemer forebygges
  • Silotankegangen afløses af procestankegangen
  • Der opnås forbedringer af produkter, ydelser og processer i virksomheden
  • Arbejdsgange og processer standardiseres og udbredes som best practise i organisationen
  • Data og information bliver håndteret på tværs af virksomheden
  • Udover ISO 9001 kan systemet også opfylde andre standarder som ISO 22000, ISO 27000, ISO 14001 eller OHSAS 18001.

Ring til os på tlf. 70 22 52 52 for en uforpligtende diskussion af jeres behov og situation omkring ISO 9001. Vi kan som ISO 9001 konsulenter tilbyde rådgivning, træning og facilitering.

 

ISO 9001 konsulent

Eksempel på ledelsessystem, der opfylder ISO 9001. Det viste ledelsessystem indeholder 4 kerneprocesser, der skaber værdi for kunderne. Skydeskiverne viser virksomhedens KPI’er. Her måles, om virksomheden når sin strategi og sine mål. De 4 støtteprocesser understøtter kerneprocesserne. Loopet med Improving viser den proces, som sørger for, at processerne og ydelserne konstant forbedres.