Arbejdsmodel

Der er mange tilgange og metoder i arbejdet med virksomhedens processer. Fx lean, ledelsessystemer, kvalitetsledelse, ISO 9001, Business Excellence eller procesledelse.

Uanset det aktuelle behov eller hvor virksomheden er i sin udvikling, er det vigtigt, at processerne kommer til at hænge sammen som en helhed. Kun derved opnås en samlet procesledelse, hvor suboptimering undgås og procestankegangen er dominerende.

De mange tilgange og metoder hænger ikke umiddelbart og intuitivt sammen. Derfor har Friis Management udviklet en effektiv arbejdsmodel, der rummer alle tilgange og metoder i procesarbejdet. Arbejdsmodellen er baseret på mere end 20 års erfaring med procesarbejde. Arbejdsmodellen består af 6 indsatsområder og tager sit udgangspunkt i virksomhedens kunder og øvrige interessenter.

 

De 6 indsatsområder

Friis Management’s arbejdsmodel indeholder seks indsatsområder for procesarbejdet. De seks områder er:

1. Kunder og andre interessenter:
Der skabes målbare resultater og værdi for virksomhedens kunder og andre interessenter.

2. Kerneprocesser:
Virksomhedens end-to-end-processer leverer værdi, har kort gennemløbstid og er samtidig effektive.

3. Støtteprocesser:
Støtteprocesserne servicerer kerneprocesserne med kompetente medarbejdere, resurser og vedligeholdelse.

4. Forbedring:
Konstant forbedringsarbejde løser fejl og problemer – og forebygger, at de sker igen.

5. Ledelsessystem:
Ledelsessystemet samler alle dele af procesarbejdet i et holistisk system. Derved kommer processer, arbejdsgange, ansvar og data til at udgøre én samlet enhed.

6. Ledere og medarbejdere:
Der skabes ejerskab og færdigheder gennem praktisk involvering og uddelegering af ansvar og beføjelser.

Vi gennemgår arbejdsmodellen detaljeret i vores bog Ledelse af processer >>