Om os

Friis Management har mere end 20 års erfaring med optimering af virksomheders processer, så de leverer kvalitet og tilfredse kunder til færrest mulige omkostninger. Det handler ikke kun om at finde gode løsninger, men også om sørge for at de bliver ordentligt omsat til praksis i virksomheden.

Vore kompetencer favner bredt og dybt i fagområder som lean, ledelsessystemer, kvalitet, kundetilfredshed, kaizen, målstyring og KPI’er. Det er alle kompetencer, som er vigtige for at kunne opbygge effektive virksomhedsprocesser, der skaber værdi for kunder og øvrige interessenter til virksomheden.

Vi planlægger konsulentopgaven sammen med ledelsen, hvorefter vi rådgiver, træner og faciliterer organisationen til at kunne gennemføre de nødvendige forandringer. Vi holder fast og rådgiver ledelse og medarbejdere, indtil målene er nået, og resultaterne er i hus.

Vores konsulentarbejde baserer vi på følgende grundholdninger:
• Der skal skabes synlige og målbare resultater
• Det skal ske med enkle og effektive metoder
• Det er menneskers holdninger og kvalifikationer, der er afgørende for, om resultaterne nås

Friis Management er stiftet af Claus Toft Friis i 2002.