Igangsætte måltavle og tavlemøder omkring mål

Vore konsulenter har assisteret en lang række virksomheder med at opbygge måltavler og etablere tavlemøder i virksomheden. Vi har været konsulent på opgaver, hvor måltavler er blevet implementeret som en del af virksomhedens arbejde med fx Performance Management eller målstyring. Som konsulent på opgaven har vi rådgivet, faciliteret og trænet ledere og medarbejdere gennem hele igangsættelsen af tavlemøder i virksomheden.

Der er tre grundlæggende typer af tavlemøder: Driftsmøder, Forbedringsmøder og Målmøder:

  • Driftsmøderne handler om at styre den daglige drift, typisk dagligt i 10 minutter.
  • Forbedringsmødet eller Kaizen mødet handler om gennemførelse af de løbende forbedringer, typisk 60 minutter ugentligt.
  • Målmødet handler om de tiltag, der er nødvendige for at nå de opstillede mål. Mødet varer typisk 30 eller 60 minutter, ugentligt eller månedligt.

 

Måltavle konsulent

Eksempel på måltavle til styring af arbejdet mod at nå målene for området.

 

Det afgørende for velfungerende tavler og tavlemøder er, at de tilpasses nøje til virksomhedens helt særlige situation, behov og processer. Hvis det sker, virksomheden til gengæld opnå en lang række resultater med tavlemøderne. Fokuserer vi på målmøderne drejer det sig om følgende:

  • Tavlen og tavlemødet gør målene og udfordringerne med at nå dem transparente. Det er første skridt til at nå målene.
  • De vigtigste opgaver og udfordringer bliver prioriteret og fordelt – og fulgt op på.
  • Der skabes bedre indsigt i og ejerskab for KPI’er, mål og de nødvendige tiltag blandt medarbejderne
  • Mødet giver lederen for området mulighed for at tage pulsen på stemningen og se sine medarbejdere i øjnene. Tavlemødet indeholder vigtig information og dialog – og får alle til at føle sig som en vigtig del af den fælles opgave med at nå målene.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vore konsulenter kan assistere jer med at etablere tavler og tavlemøder, så kontakt Claus Toft Friis på mob: 61 37 97 44 eller e-mail: ctf@friismanagement.dk.