Opbygning af ledelsessystem

Vore konsulenter har gennem 20 år assisteret en lang række virksomheder med at opbygge og implementere ledelsessystemer. Det er blevet til mere end 40 ledelsessystemer, hvor vi har været konsulent på opgaven. Som konsulent på opgaven har vi rådgivet, faciliteret og trænet ledere og medarbejdere gennem opbygningen af ledelsessystemet.

Et ledelsessystem består fortrinsvis af virksomhedens processer, ansvar og metoder.  Se figuren nedenfor.

 

Ledelsessystem

Eksempel på ledelsessystem. Det viste ledelsessystem indeholder kerneprocesser (Selling, Developing, Providing, Servicing), der skaber den ønskede og definerede værdi for kunderne og eventuelt andre interessenter. Skydeskiverne viser virksomhedens KPI’er for henholdsvis kunder og kerneprocesser. Her måles, om virksomheden når sine mål. Støtteprocesser understøtter kerneprocesserne. Loopet med Improving viser den proces, som sørger for, at processerne og ydelserne konstant forbedres.

 

Det vigtige ved et ledelsessystem er, at det tilpasses nøje til virksomhedens helt særlige situation, behov og kultur. Hvis det sker, virksomheden til gengæld opnå en lang række resultater med sit system:

  • Systemet sørger først og fremmest for, at kundens behov og krav opfyldes
  • Det skaber gennemsigtige end-to-end processer, hvor silotankegang er afløst af procestankegang
  • Fejl og afvigelser forebygges i processerne
  • Der Igangsættes og gennemføres forbedringer af produkter, ydelser og processer i virksomheden
  • Systemet sørger for der kommunikeres og vedligeholdes mål og målinger (KPI’er) for såvel resultater som indsatser
  • Arbejdsgange og processer standardiseres og udbredes som best practise i organisationen
  • Data og information bliver håndteret på tværs af virksomheden
  • Systemet giver ledelsen et overblik over langt de fleste af organisationens forhold og aktiviteter – og samtidig et redskab til at implementere virksomhedens strategi
  • Hvis relevant opfylder ledelsessystemet en eller flere ledelsesstandarder, som fx ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 eller ISO 27000.

Ring til os på tlf. 70 22 52 52 for en uforpligtende diskussion af jeres behov og situation. Vi kan tilbyde rådgivning, træning og facilitering – og udarbejder gerne et uforpligtende tilbud.