Weibel Scientific A/S

Ledelsessystem med KPI’er og tavlemøder

  • Implementering af et samlet BPM- og ledelsessystem for virksomheden. Systemet indeholder alle kerne- og støtteprocesser i Weibel. Systemet anvendes af samtlige medarbejde til at styre de daglige arbejdsopgaver, ligesom det indeholder alle nødvendige informationer og data.
  • Procesorientering af organisationen, så den afspejler end-to-end processerne
  • Etablering af KPI’er og mål for alle kerneprocesser
  • Igangsat løbende forbedringer af processer og produkter
  • Lean optimering af udvalgte produktionslinjer
  • Implementering af tavler og daglige tavlemøder for at styre og forbedre driften
  • Implementering af tavler og tavlemøder mellem end-to-end processerne for at opnå effektive og sammenhængende processer
  • Certificering efter ISO 9001

shuttle-takeoff

Weibel Scientific A/S er leverandør til bl.a. NASA.