SE – Syd Energi

Lean og procesforbedring

  • Implementering af procestankegang i ledelsen.
  • Udvikle proceslandkortet for virksomheden.
  • Træning af nøglemedarbejdere i Lean tankegang og Lean teknikker.
  • Kortlægning af virksomhedens nøgleprocesser.
  • Udpegning af spild i nøgleprocesser.
  • Etablering af KPI’er og mål for nøgleprocesserne.
  • Udvikling af fremtidige processer.
  • Igangsættelse af løbende forbedringer.
  • Træning og coaching af Lean agenter.

SE