HAMLET PROTEIN A/S

Ledelsessystem med kundefokus

  • Implementering af et sammenhængende ledelsessystem for både den danske og den amerikanske fabrik. Systemet er fuldt udbygget og implementeret med samtlige kerne- og støtteprocesser. Systemet tager udgangspunkt i de 6 udpegede kundeværdier og anvendes af samtlige medarbejdere til at styre og forbedre de daglige arbejdsopgaver.
  • Ledelsessystemet opfylder både ISO 22000, GMP+ samt ISO 9001, men er alene certificeret efter de 2 førstnævnte p.g.a. kundekrav herom.
  • Etableret resultat- og proces-KPI’er for kerneprocesserne.
  • Igangsat løbende forbedringer af processer og ydelser.
  • Trænet og faciliteret projektgrupperne, der har opbygget og implementeret systemet i Danmark og USA.
  • Faciliteret ledelsen omring etablering af system, processer, kundeværdier, politikker samt KPI’er og mål.
  • Trænet og faciliteret de interne auditorer.

us_plant_585x585

Hamlet Protein A/S har en fabrik i Horsens og en fabrik i Ohio, USA.