Gribskov Kommune

Procesoptimering og Lean i center

  • Kortlagt nøgleprocesser og indsamlet vigtig information om processerne.
  • Trænet alle involverede medarbejdere i procestankegang og lean metoder.
  • Udpeget spild og forbedringsmuligheder i processerne.
  • Etableret KPI’er og mål for processerne.
  • Igangsat løbende forbedringer af processer og ydelser.
  • Implementeret tavler og daglige tavlemøder for at styre og forbedre det daglige arbejde.
  • Trænet og coachet involverede ledere til at drive processen.

Gribskov Kommune