Opbygge målstyring og KPI’er

Vore konsulenter har assisteret en række virksomheder med at opstille KPI’er og tilhørende mål for virksomheden. Vi har været konsulent på opgaver, hvor der er opbygget KPI’er som en del af et såkaldt Dashboard eller Performance Management system. Ofte kaldes dette arbejde ganske enkelt for Målstyring. Som konsulent på opgaven har vi rådgivet, faciliteret og trænet ledere og medarbejdere gennem hele opbygningen af målstyring og KPI’er i virksomheden.

For at lede virksomheden effektivt, har ledere og medarbejdere brug for en række KPI’er (Key performance Indicators eller målinger), der kan levere nøgleinformation om vigtige forhold. Fx:

 • Hvor tilfredse og loyale er kunderne?
 • Hvor effektive er processerne?
 • Hvad er gennemløbstiden for en ordre?
 • Hvor tilfredse er medarbejderne?
 • Hvor godt lykkes virksomhed med at udvikle sig?

Derfor har virksomheden brug for en række velvalgte KPI’er og tilhørende mål. Disse styres ofte i et såkaldt dashboard (instrumentbræt), Balanced Scorecard eller som en del af et Performance Management System. Men der er også andre tilgange og måder at håndtere sine KPI’er.

 

KPI konsulent assisterer med at opbygge KPI 'er.

KPI’er består af både procesmålinger og resultatmålinger, også kaldet Lead indicators og Lag indicators. Lead målingerne kan anvendes til at proaktivt at styre processen, mens Lag målingerne synliggør slutresultatet.

 

Med de rette KPI’er opnår virksomheden en række fordele:

 • Med synlige KPI’er i virksomheden, skabes der en fælles retning, hvor suboptimering og silotankegang modvirkes.
 • Ledere og medarbejdere får adgang til nødvendig viden og fakta for effektivt at kunne lede og forbedre virksomheden og dens processer
 • Ledelsen får et vigtigt beslutningsgrundlag i både det daglige arbejde og forud for større ændringer. Med de rette KPI´er fås en faktuel viden om, hvor virksomheden konkret står med hensyn til resultater og formåen. En viden, der er afgørende for, at der kan handles proaktivt, korrigeres og ændres kurs, når det er nødvendigt.
 • Når mål og KPI’er er opstillet, så de peger i samme retning, vil virksomhedens processer og indsatser kunne planlægges og gennemføres, så de bedst bidrager til at nå de fælles mål.
 • KPI’er gør mål og udfordringerne med at nå dem transparente. Det er første skridt til at håndtere og løse dem.
 • Der skabes bedre indsigt i og ejerskab for KPI’er, mål og de nødvendige tiltag blandt medarbejderne
 • KPI’er er stærke motivationskilder, og de er helt afgørende, når der skal gennemføres procesoptimering i virksomheden. Hvis KPI’er og mål er velvalgte og berører de vigtigste processer i organisationen, vil virksomhedens medarbejdere og processer arbejde i samme retning og nå målene. Det er sådan, KPI’er skal og kan fungere.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vore konsulenter kan assistere jer med opbygning af KPI’er og målstyring, så kontakt Claus Toft Friis på mob: 61 37 97 44 eller e-mail: ctf@friismanagement.dk.