Igangsættelse af Kaizen forbedringer

Vore konsulenter har assisteret en lang række virksomheder med at igangsætte Kaizen og løbende forbedringer. Vi har været konsulent på opgaver med at implementere Kaizen metoder samtidig med at der er forankres en forbedringskultur i virksomheden. Som konsulent på opgaven har vi rådgivet, faciliteret og trænet ledere og medarbejdere gennem hele igangsættelsen af Kaizen i virksomheden.

At lære af sine fejl og undgå at lave dem igen – det er det, det handler om i Kaizen. Kaizen er det japanske udtryk for løbende forbedringer.

Med løbende menes, at forbedringer foregår kontinuerligt, i små step og som regel uden de store investeringer. Intet problem eller spild er for lille til en Kaizen. Det er en meget vigtig pointe, for det er selve forudsætningen for succes med Kaizen.

Ideen med Kaizen er at tage små overkommelige skridt. Lægges de mange små forbedringer og resultater sammen over en tidsperiode, så begynder det at kunne ses på nøgletallene i virksomheden.

 

111

”Mange bække små”. Regnestykket med Kaizen er simpelt: Små forbedringer på måske 1% forbedring uden større investeringer. Det er nemmere at gennemføre 25 af dem end én forbedring på 25%, hvor kompleksitet og modstand typisk er meget stor.  

 

Det afgørende for at få succes med Kaizen er at holde fast og opbygge en forbedringskultur i virksomheden. Hvis det sker, vil virksomheden til gengæld opnå en lang række resultater med de løbende forbedringer:

  • Bedre kvalitet, højere effektivitet og mindre spild. De bedste japanske virksomheder høster i dag frugten af 50 – 150 forbedringsforslag pr. medarbejder pr. år. Det betyder for dem effektivitets- og kvalitetsforbedringer på 5-10 % pr. år – år efter år.
  • Kvalitets- og driftsproblemer løses ved deres kilde, inden de spreder sig og får konsekvenser andre steder.
  • Mange små forbedringer gennemføres uden større investeringer, uden større forandringsmodstand i organisationen og som straks har effekt.
  • Effektiv udnyttelse af den store viden om det daglige arbejde, der ligger hos den enkelte medarbejder.
  • Øget medarbejdertilfredshed. Ofte opnår medarbejderne, der deltager i Kaizens, et helt fornyet jobindhold, og mange oplever for første gang selv at kunne bidrage til virksomhedens fremtid. Det øger medarbejdertilfredsheden og gør arbejdspladsen mere attraktiv.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vore konsulenter kan assistere jer med at igangsætte Kaizen og opbygge en forbedringskultur, så kontakt Claus Toft Friis på mob: 61 37 97 44 eller e-mail: ctf@friismanagement.dk.