Afholde Kaizen Event

Vore konsulenter har assisteret en lang række virksomheder med at gennemføre Blitz Kaizen i virksomheden. Kaizen Event kaldes også for Blitz Kaizen eller bare Blitz. Som konsulent på opgaven har vi rådgivet, faciliteret og trænet ledere og medarbejdere gennem hele Kaizen Event forløbet.

Kaizen Events kan anvendes, når der er et stort problem, som I har gået og talt om i månedsvis eller måske i årevis, uden at I har fået løst det effektivt. I de situationer sker der ofte det, at problemet efterhånden når at udvikle sig til noget mere komplekst og uoverkommeligt.

Det kan også dreje sig om et problem, som I ikke får løst, fordi det kan være svært at få frigjort folk fra linjen til projektet. Bliver de pågældende ledere og medarbejdere alligevel frigjort til at deltage i et projekt, har de måske svært ved at finde den mentale ro til at arbejde i et traditionelt projekt over længere tid.

I de situationer har vi rigtig gode erfaringer med Kaizen Events. En Event varer 3 dage, og efter disse 3 dage er der fundet en løsning på problemet. Næsten uanset problemets størrelse eller kompleksitet, vil der efter de 3 dage være en brugbar løsning på problemet. Simpelthen fordi virksomhedens dygtigste medarbejdere på området bliver faciliteret effektivt til at finde den bedste løsning for virksomheden.

 

3 - Blitz Kaizen på 3 dage - Kaizen Event

En Blitz Kaizen eller Kaizen Event tager 3 dage: På 1. dagen afdækkes og afgrænses problemet til en løsbar størrelse. På 2. dagen findes den reelle årsag eller rod til problemet – og på 3.dagen findes de bedste løsninger til at fjerne årsagen.

 

Vi gennemfører mange Kaizen Events for vores kunder, hvor problemerne enten vedrører kvalitet, processer eller noget helt tredje på tværs af virksomheden.

Det afgørende for at få succes med en Kaizen Event er en dygtig facilitator og at ledelsen står bag opgaven. Med Kaizen Events kan opnås følgende resultater:

  • Effektiv løsning af større komplekse problemer, som ellers er svære at knække. Metoden sikrer at den reelle rod til problemet afdækkes og fjernes, så problemet løses effektivt på kun 3 dage.
  • Optimal udnyttelse af de menneskelige resurser i virksomheden, idet en kort og fokuseret indsats belaster virksomhedens nøglepersoner mindst muligt.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vore konsulenter kan facilitere en Kaizen Event hos jer eller lære jer at gøre det selv, så kontakt Claus Toft Friis på mob: 61 37 97 44 eller e-mail: ctf@friismanagement.dk.